Passie Assessment

Het passie assessment is een ontdekkingstocht naar wat je werkelijk drijft in je leven. Wat wil je en waarom? Welke beperkingen leg je jezelf op door te gaan leven vanuit je kracht, waarom doe je dat en welke waarden/normen en overtuigingen liggen daaraan ten grondslag? Door het passie assessment maak je tijd voor ‘een pas op de plaats’ in je dagelijkse doen en laten. Hierdoor weet je waar je kracht zit, welke keuzes je kunt maken en wat je moet doen om te (gaan) leven met meer energie en overtuiging dan je ooit hebt gedaan.

‘Haal alles uit het leven wat er in zit’

Het passie assessment is concreet een dag waarop je je, samen met ons, verdiept in waar je passie ligt. Dit wordt gedaan door middel van een psychologisch onderzoek, waarbij je een beeld krijgt van wie je bent en waar je staat. Daarnaast wordt in een individueel gesprek onderzocht waar je hart sneller van gaat kloppen, waar je ideeën van beginnen te stromen en waardoor de beren op de weg verdwijnen. Op zoek naar je passie zul je ook tegen je beperkingen aanlopen. Dit zijn vaak overtuigingen en waarden die jij toekent aan jouw dagelijks bestaan. Door deze onder de loep te nemen en door hierover te spreken, zullen zij op z’n minst veranderen of zelfs verdwijnen.

Wij werken volgens de NIP-code en garanderen vertrouwelijkheid. De deelnemer zelf is informatiedrager en bepaald zelf wat hij of zij verteld aan anderen (in de groep of binnen de eigen organisatie). Het passie assessment kan zowel individueel als in een groep gevolgd worden. Het werken in een groep kan het leereffect vergroten en daarom zinvol zijn. Gelet op bepaalde posities binnen organisaties kan er overigens behoefte zijn aan een individueel traject.