Assessments voor medici

‘Assessments voor medici’ zijn ontstaan vanuit de vraag van maatschappen om mee te kijken bij het aantrekken van nieuwe maten. Het assessment heeft tot doel om de aansluiting van de nieuwe maat op sociaal en emotioneel vlak bij de nieuwe maatschap te onderzoeken. Wij maken hierbij gebruik van onze database met onderzoeksgegevens over medici. Voorafgaand aan het assessment vindt een gesprek plaats met de opdrachtgever. Het assessment zelf bestaat uit een persoonlijkheidsanalyse, een CV-analyse en een gesprek met een van onze assessoren, eventueel aangevuld met een rollenspel. Het onderzoeksresultaat wordt met de kandidaat besproken. Na goedkeuring van het verslag door de beoogde nieuwe maat sturen wij onze bevindingen naar de opdrachtgever.

Het resultaat van deze service zorgt niet alleen voor een optimale aansluiting bij de maatschap maar ook voor een vergroting van de bewustwording en inzicht in eigen handelen van de nieuwe maat.